Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Leaders Coach şirket kurucusu ve CEO’su Baydu Veznedaroğlu, “Kobilerin büyük bölümünü oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşmasının neden bu kadar önemli olduğunu ve Leaders’ Coach’un bu konuda kobilere nasıl faydalar sağladığını anlatıyor;

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma neden önemli?

Büyümeyi ancak sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz. Türkiye’nin büyüme hızı, son otuz yılda ivme kazandı. Bugün itibariyle 3,2 milyon kobi sayısına ulaştık. Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki payının artması için KOBİ’lerin büyümesine, rekabetçi olmasına ve dünyaya açılmasına ihtiyaç var. Yabancı ülkelerde ekonomilerin ve şirketlerin tarihi Türkiye’den daha eski, şirketler daha büyük ve güçlü durumda. Dünyadaki pek çok büyük şirket başarılı bir şekilde kurumsallaşma sonucunda bugünlere ulaşmış olan aile şirketleridir. Kobilerin sürdürülebilir bir büyüme kaydetmeleri için, yönetim sistemlerini oluşturmaları kaçınılmaz bir gereklilik. Bunu yapmayan şirketlerin ikinci ve üçüncü kuşaklara ulaşma ve hayatta kalma şansları maalesef yok. ABD’de aile şirketlerinin ancak %12’si üçüncü kuşağa ve %3’ü dördüncü kuşağa kadar devamlılığını sürdürebilmektedir.

Kurumsallaşma için atılması gereken adımlar neler?

  • Vizyon ve strateji belirleme; Şirket sahibi veya yönetim kurulunun yazılı stratejik planını kısa ve uzun vadeli olarak hazırlamaları ve bunun şirket içinde tüm platformlarda benimsenmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.
  • Roller ve sorumluluklar belirlenmelidir; Ortakların iki şapkası olmalıdır: Hissedarlık ve yöneticilik
  • İş sahibinin ana sorumluluklarının mutlaka netleştirilmesi gerekmektedir.
  • Şirketin kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve güvenceye alınması önemlidir.
  • Objektif karar alma mekanizmalarının oluşturulması, sağlıklı büyüme için olmazsa olmaz değere sahiptir.
  • İkinci kuşağın işe hazırlanması ve dahil edilmesi sistematik olarak gerçekleştirilmelidir.

Kurumsallaşma yolunda iş sahipleri hangi konulara odaklanmalı?

Şirketlerin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmeleri için tıpkı kurumsal şirketler gibi sistemli bir şekilde yönetilmeleri gerekmektedir. İş sahibi, işinin detaylarında boğulmadan şirketine daha fazla değer katacak konulara odaklanmalıdır.

İş Sahibinin Odaklanması Gereken İşler

kobi1

Leaders Coach İşletmelere ve Şirket Sahiplerine bu noktada nasıl destek olabilir?

Bizim amacımız; Kobilerimizin sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümelerini sağlayacak en iyi yönetim sistemleri ve araçlarının şirkete kazandırılması ve aynı zamanda da İş sahiplerinin ve tepe yöneticilerinin iş-özel hayat dengesini kurmalarına destek vermektir. İşletme koçlarımız, bu konularda eğitilmiş ve uzmanlaşmış üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. İşletmelerin kurumsallaştırılması ve sistemlerin sağlıklı kazanımı konusunda, ekibimiz yılların tecrübe ve bilgi birikimini, uluslararası işletme koçluğu know how’ı ile birlikte müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Leaders’ Coach Hizmet Adımları;

kobi2