BİR YÖNETİM ARACI OLARAK BÜTÇE VE PLANLAMA

Ocak ayıyla birlikte 2014 mali yılına girmiş olduk; her yeni yıl yeni başlangıçlar yapmak, yeni hedefler belirlemek için iyi bir fırsat. Her işadamının birincil hedefi işini büyütmek, şirketinin satış ve karlılığını arttırarak şirketini rekabet ortamında bir üst seviyeye taşımaktır. Peki KOBİ’lerimiz yeni yıl hedeflerini nasıl belirledi? 2014 yılı bütçelerini nasıl yaptı?

Yıllara dayanan tecrübelerimizle biliyoruz ki, birçok KOBİ’mizde maalesef bütçe yapılmıyor ve iş sonuçlarının bütçe hedefleriyle uygunluğu ölçümlenmiyor. Her iş sahibinin aklında büyüme, satış ve karlılık hedefleri var; ancak bu bir sistematik yaklaşımla  kağıda dökülmüyor, çalışanlarla paylaşılmıyor.

Neden bütçe yapmalıyız?

Esas itibariyle bütçe; şirketler için yol gösterici etkin bir yönetim aracıdır. Bir anlamda şirketin tüm faaliyetleriyle ilgili yol haritasının belirlenmesi, şirket içerisinde paylaşılması ve iş sonuçlarının ölçümlenmesi süreçlerini içinde barındırır.

Bütçe ve planlama aslında iş sahibinin hayatını kolaylaştıran, iş sahibinin “sürpriz”lerle karşılaşmasını da engelleyen, geleceği kolaylıkla öngörebilmesine yardımcı olan bir araçtır.

Bütçe neleri kapsamalı?

Bütçe hazırlanırken şirketin tüm faaliyetleri dikkate alınarak detaylara inilmeli ve her detay dikkatle planlanmalıdır. Aşağıda bütçe ve planlama sürecinin birkaç temel ögesini paylaşmakta yarar var.

 • Büyüme ve satış hedefleri – ürün/hizmet türü, satış kanalı, müşteri bazında;
 • Ürün/hizmet maliyetleri – yıl içerisinde oluşması beklenen maliyetler hesaplanarak;
 • Brüt satış karı – müşteri ve ürün karlılığının brüt satış karı seviyesinde hesaplanması önemlidir;
 • Satış giderleri – satış ekibinin maliyeti ve performansı hesaplanarak;
 • Genel yönetim giderleri;
 • Finansman giderleri;
 • Gelir tablosu;
 • Nakit akış – birçok şirket için nakit sıkışıklığı en riskli alandır;
 • Pazarlama bütçesi;
 • İnsan kaynakları bütçesi;
 • Bilanço

 

 

 

Aylık ölçümleme

Şirket iş sonuçlarının bütçe hedefleri ve geçmiş yıl ile karşılaştırılarak aylık bazda ölçümlenmesi; şirket sahibinin iş işten geçmeden şirketin durumu hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olmasını, performansın ne yönde geliştiğini ölçmesini kolaylaştırır.

Bir önceki ayın iş sonuçlarını birkaç sayfada özetleyen bir performans raporunu inceleyerek şirketinizi kontrol etmek ve yönetmek şirket sahipleri olarak sizlerin işini ne ölçüde kolaylaştırır?

Aslolan şirket sahibinin günlük detaylarda boğulmadan ama şirketinin tüm performans göstergelerini gözlemleyerek işini yönetmesi değil midir?

Leaders’ Coach sürecin neresinde?

Leaders’ Coach İşletme Koçları şirketin geleceğinin planlanmasına, hedeflerinin belirlenmesine, uygulama planlarının oluşturulmasına, uygulamalardan beklenen sonuçların öngörülmesine, bütçe ve planlama sistemlerinin oluşturulmasına, bütünsel bir yaklaşımla şirketin her fonksiyonunun ve faaliyet alanının performansının değerlendirilmesine odaklanırlar.

Bizler; iş sahiplerinin şirketlerini daha karlı, verimli ve sonuç odaklı yönetmelerinde destek veririz. Uzun yıllara dayanan birikimlerimiz ile geliştirdiğimiz sistemleri şirket ihtiyaçları doğrultusunda özgün hale getirerek, şirketin hizmetine sunarız.