Tel: +90 216 380 71 97 - E-Mail: info@leaderscoach.com.tr

İŞLETME KOÇLUĞU

Her ticari işletmenin ana hedefleri büyümek ve kar elde etmektir. Sürdürülebilir karlı büyüme şirketlerin iyi yönetim sistemleri ve araçlarıyla donatılmış olmasıyla sağlanabilir. Şirketler her kademedeki insan kaynağını geliştirerek, operasyonlarını sistematize ederek, geleceklerini planlayarak, faaliyet sonuçlarını ölçüp değerlendirerek müşterilerinde daha fazla değer yaratırlar ve başarıya ulaşırlar.

İşletme koçları iş sahiplerinin ve tepe yöneticilerinin iş ve kişisel hedeflerine ulaşmalarında onların en önemli yardımcısıdır.

Şirketler ve spor takımlarının birçok ortak yanları vardır. Sporda ortak amaç ve hedeflere kilitlenmiş, disiplinli, strateji ve taktik geliştirme becerisi olan, bireysel yetenekleri takım olma ruhu etrafında toplamış olanlar zafer kazanır. Spor koçlarının zaferdeki en büyük katkısı takımın toplam performansını geliştirirken, bir yandan da bireylerin kendilerinin bile farkında olamadığı potansiyellerini ortaya çıkartır.

İşletme koçları da spor koçlarınınkine benzer yollar ve taktikler kullanarak şirketlerin ve iş sahiplerinin potansiyellerinin arttırılmasına yardımcı olur.

DESTEK SİSTEMLERİMİZ

  Leaders’ Coach işinizi ve hayatınızı daha iyi yönetmeniz için geliştirdiği eşsiz sistemlerle kendini size destek olmaya adamıştır.

 • Değerlendirme Sistemi
 • Stratejik Planlama Sistemi
 • Etkili Liderlik Sistemi
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 • Yönetici Kişisel Gelişim Sistemi
 • Müşteri Memnuniyeti Sistemi
 • Taktiksel Pazarlama Sistemi
 • İşe Değer Katma Sistemi
 • Finansal Veriler Yönetim Sistemi

İŞLETME KOÇLUĞU HİZMETLERİNİ NASIL VERİYORUZ?

 • İşletme koçunuzla yapacağınız analizlerle şirketinizin ve sizin geliştirmeye açık alanları tespit edilir.
 • İşletme koçunuz değerlendirme sonrası şirketinizin önceliklerine en uygun sistemlerin seçimi konusunda sizinle mutabakat sağlar.
 • İşletme koçunuzla yapacağınız haftalık görüşmelerle sistemlerin ihtiyaçlarınıza göre şirketinize kazandırılması süreci devam eder.
 • İşletme koçunuzla ilk üç aylık çalışmalarınızın sonunda sistemlerimizin iş sonuçlarınıza olumlu yansımalarını gözlemlersiniz.
 • İşletme koçunuz bir yandan şirketinize değer yaratmak konusunda yardımcı olurken, diğer yandan da sizin daha etkin bir liderlik sergilemeniz için kişisel gelişiminize destek verecektir.

İŞLETME KOÇUYLA ÇALIŞMAKTAN NE KAZANIRIM?

Finansal İtibar

Finans kuruluşları kredi verecekleri şirketlerin finansal sonuçlarının iyi olmasının yanında stratejik hedeflerinin belirlenmiş, şirket içi sistemlerin oluşturulmuş ve genel kabul görmüş yönetim prensipleriyle yönetiliyor olmasını isterler. Leaders’ Coach sizlere uluslararası iş yapış standartlarını şirketinize uyarlamanızda yardımcı olur.

Verimlilik ve Kar Artışı

Leaders’ Coach şirketinizdeki geliştirilmeye açık alanları bulmanızda ve gerekli iyileştirmeleri yaparak şirketinizi yeni başarılara taşımanızda ihtiyacınız olan sistemleri kurmanızda sizin yanınızdadır.

Satış Artışı

Yeni müşteriler kazanmak, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarınızda gelirlerinizi arttırmak için Leaders’ Coach’un geliştirdiği taktiklerin işinize uyarlanmasıyla şirketinizi daha hızlı büyütme olanağını yakalarsınız.

Etkin Pazarlama

Yeni pazarlama tekniklerini şirketinizde uygulama ve her pazarlama yatırımının geri dönüşünü ölçme ve değerlendirme araçlarına sahip olursunuz.

Takım Olma

Leaders’ Coach şirketinizi vizyonunuza uygun hedeflerinize taşırken çalışanlarınızı yüksek performanslı takımlara dönüştürmenize yardımcı olur.

Objektif Değerlendirme

Deneyimli bir işletme koçunun iş süreçlerinizi ve sonuçlarınızı objektif olarak değerlendirmesi büyük yarar sağlar.

Yol Arkadaşı

İşletme koçunuz hem iş hem de kişisel hayatınızda size destek olacak, kritik kararlarınızı alırken yanınızda görmek isteyeceğiniz, motivasyonunuzu geliştirmeye kendini adamış ve yapıcı yaklaşımı benimsemiş bir yol arkadaşıdır.

GRUP KOÇLUĞU

Tıpkı sporda olduğu gibi iş hayatında da takımın toplam performansı ve başarısı bireysel başarıdan daha önemlidir. Şirketlerde yüksek performanslı takımların yaratılması herkesin aynı hedefe odaklanmasını, sorumlulukların netleştirilmesini, yaratıcı çözümlere daha hızlı ulaşılmasını, farklı birimler arası işbirliğinin geliştirilmesini sağlar. Spor takımlarında nasıl farklı becerilerin ve rollerin uyumlu bir şekilde bir arada bulunması başarıyı getiriyorsa, aynı dinamikler şirketler için de geçerlidir.

Grup koçluğu farklı rol ve görevlerdeki çalışanların katılımıyla, hem kişisel hem de gruba ait yetkinliklerin üzerinde çalışılarak şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamaya yönelik bir tekniktir.

Grup koçluğu çalışmaları yandaki alanlarda kullanılmaktadır.

DESTEK SİSTEMLERİMİZ

  Leaders’ Coach işinizi ve hayatınızı daha iyi yönetmeniz için geliştirdiği eşsiz sistemlerle kendini size destek olmaya adamıştır.

 • Liderlik
 • Takım olmak
 • Organizasyonel değişim
 • Organizasyonlara mentorluk sisteminin yerleştirilmesi
 • Taktiksel Pazarlama

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yönetici koçluğu şirketlerde kilit pozisyonlarda çalışan üst düzey yöneticilerin ve geleceğin liderleri olmaya aday orta kademe yöneticilerin, iş hayatlarındaki yetkinliklerini arttırmalarına ve iş-özel hayat dengesini kurmalarına yardımcı olan bir çalışmadır. Yönetici koçluğu kişinin geliştirmek istediği ve değişime ihtiyaç duyduğu belirgin bir alan olduğunda verimli biçimde sonuç verir.

Çalışmalar birebir gerçekleştirilir, kişinin öğrenme stilleri ve hedefleri doğrultusunda tasarlanır. Amaç kişilerin liderlik yeteneklerini geliştirmelerine destek olurken bir yandan da duygusal zekâ üzerinde çalışmalarını sağlamaktır.

Öncelikle yöneticinin gelişmeye açık alanları belirlenir, daha sonra kendisi ile ilgili farkındalığını arttıracak çalışmalara geçilir, beraber bir aksiyon planı oluşturulur ve yöneticinin bunlar üzerinde pratik yaparak geliştirilmesi hedeflenir. Yönetici koçluğu karar alma süreçlerinde, takım yönetme konusunda ve hayatın her alanındaki engellerin aşılmasında yöneticiye yetkinlik ve içgörü kazandırır.

Şirketler potansiyeli yüksek yönetici ve yönetici adaylarının kişisel gelişimlerini katkıda bulunmak amacıyla sıklıkla yönetici koçluğu hizmetinden faydalanırlar.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin strateji, organizasyon ve iş süreçlerindeki gelişmeye açık alanların belirlenmesi ve aksiyon planlarının hazırlanması için danışmanlık hizmetleri sunulmakta ve hizmetlerimizden maksimum faydanın sağlanabilmesi için şirketlere uygulama aşamasında da destek verilmeye devam edilmektedir.

Leaders’ Coach hizmet verdiği şirketlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, şirkete en uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda derin birikime sahip bir danışman kadrosuna sahiptir.

DESTEK SİSTEMLERİMİZ

 • İş geliştirme
 • Şirket birleşmeleri
 • Operasyonel iyileştirme
 • Satış, verimlilik ve karlılık artışı
 • Yeniden yapılandırma
 • Değişim yönetimi
 • Stratejik planlama
Back to Top