“Leaders’ Coach : Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi”

Leaders Coach; Kosgeb’in “ Avrupa İşletmeler Ağı” kapsamında düzenlediği “Aile şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi”ni 22 Ağustos 2013 tarihinde Kosgeb İstanbul Anadolu Yakası konferans salonunda gerçekleştirdi.
Leaders Coach CEO’su Baydu Veznedaroğlu’nun verdiği eğitimde Kobi’lerin, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak bir kurumsal yapıya geçişleri sürecinde yaşadıkları sistemsel sıkıntıların altında yatan asıl nedenler ve bunların hangi yöntemlerle çözülerek, sağlıklı bir işletme zemininin oluşturulabileceği anlatıldı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sistemli büyümeleri için, her bir işletmeye özel analizlerin ve değerlendirmelerin yapılmasının ve işletme sahibi ile birlikte stratejik yol haritasının kısa ve uzun vadeli olarak planlanmasının hayati önemi vurgulandı.
Baydu Veznedaroğlu, eğitim sonrası şu açıklamaları yaptı:
Kuşaklar arası çatışmaların aşılması için izlenmesi gereken stratejiler ve bunların birey ve işletmeye göre terzi usulü uygulanması çok önemli. Bu gerçekleşmediği takdirde kaybedilen zaman ve değerler, işletmeye düşünülenin çok üstünde kayıplar olarak miras kalıyor. ABD’de üçüncü kuşağa devredilebilen aile işletme oranı % 12’i geçmiyor, dünyada da durum pek farklı değil. Dolayısıyla Kobi’lerimizin eş zamanlı olarak kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyümeye odaklı süreçleri yürütmeleri hayati önem taşıyor.
Amerika ve Avrupa ülkelerinde yirmi yılı aşkın bir süredir başarıyla uygulanan işletme koçluğu hizmeti ülkemizde de son yıllarda yaygınlaşıyor. İşletme Koçluğu; işletmelerin sorunlarını aşmada, iş sahiplerine destek verme hizmetidir. Leaders Coach bu hizmeti bütünsel bir yaklaşımla sunan ve uygulayan bir firmadır. İşletme Koçlarımız, Uluslararası İşletme Koçluğu sertifikaları olan, toplamda yüz elli yılı aşkın üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip profesyonellerdir.