Şirketlerinizdeki liderleri keşfedin!

Şirketlerin, organizasyonların büyümesi ve üstün başarılara ulaşması “etkili liderlik” sergileyen insanların sayısının fazlalığı ile yakından ilgilidir.

Liderlik; bir pozisyon, bir unvan, bir statü sembolü değildir.

Liderlik bir varoluş halidir. Liderlik; iyi örnek olma, mükemmeli hedefleme, önderlik etme, özverili olma hallerinin bir bileşkesidir. Lider; sadece iş yerinde, sahada ya da cephede değil hayatın her alanındaki duruşuyla liderlik edendir.

Her insan doğuştan sahip olduğu özellikler itibariyle lider olma potansiyelini taşır. Daha çocukluk döneminden başlayarak deneyimledikleri olumsuzluklar, çevrenin yanlış etki ve öğretileri gibi nedenlerle bazı özellikleri taşımadıklarını düşünmeye, inanmaya başlarlar. Oysa her insan dünyaya her şeyi yapabilecek donanımla gelir.

Leaders’ Coach içinizdeki potansiyeli harekete geçirir

Her insanın içerisinde belli liderlik özellikleri vardır, bunların ortaya çıkarılması, sürekli geliştirilmesi gerekir. Belki de en önemlisi her insanın sahip olduğu değerlerin farkına varması ve içindeki potansiyeli hayata geçirmek için harekete geçmesidir.

Liderliği sadece bir organizasyonun, şirketin, topluluğun en tepe noktası olarak tanımlamak hata olur. En başta da belirttiğimiz gibi liderlik bir unvan, statü sembolü değil varoluş halidir.

Şirketlerin de her kademesinde liderler vardır. “Onlar”, kendilerini işlerine ve şirketlerine adamış, kendi hedeflerini şirket hedefleriyle paralel koymayı başarabilen, işlerini en iyi şekilde yapan, çevresine örnek olacak davranışlar sergileyen, kendi işlerini yapmanın yanında şirketin bütününe bakmayı ilke edinmiş, takımın başarısını kişisel başarısının önünde tutanlardır. Şirketlerde “onlar” ın varlığını bilmek, desteğini hissetmek her zaman itici güçtür.

Şirketlerin farklı pozisyonlarındaki liderleri bulup çıkartmak, etrafında toplamak ise kaptanın görevidir.

Leaders’ Coach