Liderlik 2 : Çalışana Özgün Liderlik

Şirketlerin, takımların, organizasyonların başarısında liderlerin ne kadar önemli bir rol oynadığını ve etkili liderlerin ekiplerini yönlendirirken farklı liderlik yaklaşımları sergilediklerini biliyoruz.
Eskiden liderlerin kendi “liderlik stil”leri olduğu ve herkese benzer iletişim biçimini kullandıkları düşünülürdü. Oysa biliyoruz ki; bireylerin motivasyon araçları, kariyer hedefleri, kişilik yapıları ve buna bağlı olarak da ihtiyaç duydukları iletişim yolları birbirinden oldukça farklı.
Etkili liderler; iletişim biçimlerini ve liderlik stillerini kişiye özgün hale getirerek çalışanlarının gözünde daha saygın bir konum edinirler. Liderlerin çalışanlarıyla iletişimlerini ve verecekleri mesajları kişiselleştirmek, özgün mesajları dizayn etmek takımlarıyla bağlarını güçlendirmeye ve çalışanların işe dahil edilerek daha çok sahiplenmelerine yardımcıdır.

Liderler, çalışana özgün liderlik geliştirmek için iki temel aşamadan geçerler.
1.Çalışanları Tanımak
Etkili liderler birlikte çalıştıkları kişileri daha iyi tanımak ve anlamak için sistemli bir şekilde çaba gösterirler, zaman ayırırlar.
Çalışanlarının;
• yetkinlik ve becerileri,
• değerleri,
• kariyer ve kişisel hedefleri,
• kişisel gelişim ihtiyaçları,
• motivasyon araçları,
• iletişim biçimleri üzerinde odaklanırlar.

2.Özgün İletişim
Çalışanlarını derinlemesine tanıdıktan sonra herbir çalışana özgün ve onun şirketini daha çok sahiplenmesini sağlayacak iletişim dilinin ve mesajların oluşturulması üzerinde çalışırlar.
Çalışana özgün iletişimin gerekliliğini bir örnekle açıklayalım.
Bazı çalışanlar işin her aşamasında liderlerinin desteğine, yakın takibine ve süreçteki her aşamanın detaylı olarak tanımlanmasına ihtiyaç duyarlar. Kendilerini her zaman güvende hissetmek isterler ve inisiyatif almaktan kaçınırlar. Bazıları ise kendilerine sadece hedeflerin verilmesini ve iş süreçlerinde kontrolun daha çok kendilerinde olmasını isterler, kendilerine bir özgürlük alanı oluşturulmasını beklerler.
Bu iki grup çalışan da aldıkları sorumluluklarda çok başarılı olabilirler. Ancak liderin her iki gruba yaklaşımı aynı değildir. Lider, her iki grubun da başarıya ulaşabilmesi için onların farklılığını iyi anlayabilmeli ve onlara farklı yaklaşımla liderliğini özgün hale getirebilmelidir.

Bireylerin farklılığının bir organizasyona zenginlik kattığına inanan etkili liderler, farklılıkların ortaya çıkmasını desteklerler ve çalışana özgün liderlik modellerini oluştururlar.