LİDERLİK 3 : Liderliği Haketmek

Şirketlerin başarısında da tıpkı spor takımlarında olduğu gibi liderin yadsınamaz bir rolü olduğundan sıklıkla söz ediyoruz. Büyük şirketlerin yada Kobi’lerin yönetim kademelerinde ister iş sahibi ister profesyonel yönetici olarak görev alan kişilerin etkili liderlik özellikleri sergileyerek şirketlerinin üstün başarıları yakalamasında rol oynadıklarını biliyoruz.

Peki bir şirketin yönetim kademesinde yer almak o kişinin “lider” olduğu, liderliği hakettiği anlamına gelir mi? Her yönetici etkili liderlik özelliklerini kullanarak mı o pozisyonda? Çalışanlar yöneticilerini bir lider olarak görüyorlar mı?

Leaders’ Coach olarak bu soruların objektif cevaplarnıı bulmak için 360 derece değerlendirme tekniğini kullanıyoruz. Bu teknikle; çalışanların, iş paydaşlarının, ortakların o kişinin liderlik özelliklerini değerlendirmelerini sağlayarak kişiye geri bildirimde bulunuyoruz.

Ancak bazı durumlarda iş sahipleri yada tepe yöneticileri 360 derece değerlendirme sisteminin uygulanması konusunda çekingen davranabilmektedir.
Çalışanlarının, iş paydaşlarının gözünde ne kadar etkili bir lider olduğunu anlamanın bir diğer yolu da kişinin kendisini çalışanlarının bakış açısı ile ve aşağıda sıralanan bazı kriterlere göre değerlendirmesidir. Böylelikle kişi, takımına daha etkili liderlik sergileyebilmek için kendisinin geliştirilmeye açık alanlarını bulmuş olur. Bir yönetici “lider” olarak algılanıyorsa, çalışanlarını işe dahil edebilir ve onları aynı hedefler doğrultusunda harekete geçirebilir.

Kendinizi çalışanlarınızın, ortaklarınızın, iş paydaşlarınızın gözünden değerlendirmeye hazır mısınız? Aşağıdaki kriterler doğrultusunda onlar sizi nasıl değerlendirir?

1. Yeterlidir: İşinizle ilgili konularda ne kadar derinlemesine bilgi sahibisiniz? Vizyon oluşturma ve strateji belirleme beceleriniz ne düzeyde?
2. Güvenilirdir : Sözlerinizi ve vaatlerinizi yerine getirmede ne kadar duyarlısınız?
3. Adanmıştır : İşinize tutkuyla bağlılığınızı nasıl gösteriyorsunuz?
4. Kişisel bütünlüğe sahiptir : Söz ve davranışlarınız her zaman uyumlu mu?
5. Güçlükleri yenmede yeteneklidir : Kriz anlarında sukünetle davranıyor ve çözüm önerileri geliştirerek çalışanlarınıza örnek davranışları nasıl sergiliyorsunuz?
6. Hizmet eder : Çalışanlarınıza işlerini yapmada, sorunları çözmede içtenlikle yardıma hazır olduğunuzu nasıl gösteriyorsunuz?
7. Çalışanları önemlidir : Çalışanlarınıza değer verdiğinizi göstermek için yöntemleriniz neler?
8. Çalışanlarının gelişimine katkı sağlar : Çalışanlarınızın gelişmeye açık alanlarını belirlemek için hangi araçlara sahipsiniz?
9. Hatalarını kabul eder : Liderler de hata yaparlar. Hatalarınızdan öğrendiklerinizi çalışanlarınızla nasıl paylaşıyorsunuz?
10. Yenilikçidir : Yeni fikirleri hangi platformlarda tartışmaya açıyorsunuz? İşe değer katacak proje, öneri getirenleri ödüllendiren mekanizmanız nedir?
11. Adildir : Hayatınızın her anında kişi ve durumlara karşı adalet duygunuzu ön planda tutuyormusunuz?
Etkili liderler kendilerini çalışanlarının gözüyle değerlendirerek kendi liderlik niteliklerini geliştirme yolunda önemli bir yol katetmiş olurlar.
Liderliği hak edecek tutum ve davranışlar geliştirdikçe de çalışanlarının algısındaki liderlik koltuğunu daha da doldururlar ve onların nezdinde etkili bir lider olarak saygınlıklarını arttırırlar.