Liderlik ve İşletme Koçluğu

Leaders’ Coach, sertifikalı ve tecrübeli ekibi ile İşletme Koçluğu sistemlerini şirket bünyesinde oluştururken, şirketin sahibine de Liderlik Koçluğu yapıyor.

Leaders Coach CEO’su Baydu Veznedaroğlu’na liderliğin tanımını sorduk;

Liderlik; bir pozisyon, bir ünvan, bir statü sembolü değildir. Liderlik bir varoluş halidir. Liderlik; iyi örnek olma, mükemmeli hedefleme, önderlik etme, özverili olma hallerinin bir bileşkesidir. Her insan doğuştan sahip olduğu özellikler itibariyle lider olma potansiyelini taşır. Daha çocukluk döneminden başlayarak deneyimledikleri olumsuzluklar, çevrenin yanlış etki ve öğretileri gibi nedenlerle bazı özellikleri taşımadıklarını düşünmeye, inanmaya başlarlar. Oysa her insan dünyaya her şeyi yapabilecek kapasite ve donanımla gelir.
Her insanın içerisinde belli liderlik özellikleri vardır, bunların ortaya çıkarılması, sürekli geliştirilmesi gerekir. Belki de en önemlisi her insanın sahip olduğu değerlerin farkına varması ve içindeki potansiyeli hayata geçirmek için harekete geçmesidir.

Bir Lideri Farklı Kılan Şey Nedir?
Liderleri farklı kılan uzun dönemli stratejik etkiye sahip kararların alınmasındaki rolleridir. İş hayatının etkili liderlerinin ortak ve belirgin özelliklerinden biri karar alma süreçlerindeki tutum ve davranışlarıdır.
Etkili liderler karar alma süreçlerinin belirli aşamalarında ortak özellikler sergilerler.
1. Durum analizi; karar almada en kritik ögelerden biridir. Doğru, gerçekçi verilerin varlığı kararların sağlam temeller üzerine oturtulmasını sağlar. Stratejik kararlar alınırken olabildiğince geniş bir perspektifte değerlendirme yapılır.
2. Stratejik kararların sadece hesaplamalar, fizibilitelerden ibaret olmadığının bilincindedirler. Duygusal zekâlarını ve girişimci ruhun öngörülerini de karar sürecinin bir parçası haline getirirler.
3. Liderler karar alma süreçlerine ekibi dâhil etmenin önemini bilirler. Farklı fikirlerin gündeme getirilmesini, tartışılmasını teşvik ederler.
4. Etkili liderler karar alma hızının rekabette üstünlük yaratmada ve ekipte motivasyon oluşturmada önemli bir başarı faktörü olduğunu bilirler.
5. Strateji ya da kararın sonuç odaklı olmasını sağlamak amacıyla her adım için başarı kriterlerini belirler ve ekiplerine net hedefler verirler.
6. Belirlenen stratejilerin, alınan kararların uygulama aşamalarını takip edecek mekanizmaları oluştururlar. Gerekli gördükleri durumlarda strateji ve kararda revizyonlar yaparlar.
7. Başarıyı ekiple paylaşmak konusunda cömert davranırlar. Hatalardan öğrenmeyi ve onları tekrarlamamayı bilirler.
Bir Lider Çalışanlarına Karşı Nasıl Olmalıdır?

Liderler, çalışana özgün liderlik geliştirmek için iki temel aşamadan geçerler.
1.Çalışanları Tanımak
Etkili liderler birlikte çalıştıkları kişileri daha iyi tanımak ve anlamak için sistemli bir şekilde çaba gösterirler, zaman ayırırlar.
2.Özgün İletişim
Çalışanlarını derinlemesine tanıdıktan sonra her bir çalışana özgün ve onun şirketini daha çok sahiplenmesini sağlayacak iletişim dilinin ve mesajların oluşturulması üzerinde çalışırlar.
Bireylerin farklılığının bir organizasyona zenginlik kattığına inanan etkili liderler, farklılıkların ortaya çıkmasını desteklerler ve çalışana özgün liderlik modellerini oluştururlar.

Bir Şirketin Yönetim Kademesinde Yer Almak O Kişinin ‘Lider’ Olduğu ya da ‘Liderliği Hakettiği’ Anlamına Gelir mi?

Şirketlerin başarısında da tıpkı spor takımlarında olduğu gibi liderin yadsınamaz bir rolü olduğundan sıklıkla söz ediyoruz. Her yönetici etkili liderlik özelliklerini kullanarak mı o pozisyonda? Çalışanlar yöneticilerini bir lider olarak görüyorlar mı?
Leaders’ Coach olarak bu soruların objektif cevaplarını bulmak için 360 derece değerlendirme tekniğini kullanıyoruz. Bu teknikle; çalışanların, iş paydaşlarının, ortakların o kişinin liderlik özelliklerini değerlendirmelerini sağlayarak kişiye geri bildirimde bulunuyoruz.
Leaders Coach Liderlik Koçluğu Çalışmalarının Sonucunda Ne Kazanılır?
‘Leaders’ Coach şirket sahibinin içindeki potansiyeli harekete geçirmeyi hedefler’. Şirket sahibi bu çalışma neticesi;
 Liderlik potansiyelinin sınırlarını genişletebilme
 Şirketindeki farklı kişiler için farklı liderlik modelleri sergileyebilme
 Maksimum değeri yaratacak ekip oluşturabilme konularında çok daha başarılı ve etkin bir lider haline gelmektedir.
Leaders Coach, Liderlik Koçluğu Hizmetini Tek Başına mı, yoksa İşletme Koçluğu içinde mi sunuyor?

İşletme Koçluğu Sistemleri bütün olarak uygulanır, Liderlik, sistemin içinde ve ayrılmaz bir çalışma olarak tüm işletme koçluğu sürecine yayılır.

İşletme Koçluğu Hizmetlerinizi Nasıl Veriyorsunuz?
• Leaders Coach İşletme koçlarının yapacağı analizlerle hedef şirketin ve sahibinin geliştirmeye açık alanları tespit edilir.
• İşletme koçumuz, değerlendirme sonrası şirketin önceliklerine en uygun sistemlerin seçimi konusunda şirket sahibi ile mutabakat sağlar.
• İşletme koçumuzla yapılan haftalık görüşmelerle sistemlerin ihtiyaçlara göre şirkete kazandırılması süreci devam eder.
• İşletme koçumuzla ilk üç aylık çalışmaların sonunda sistemlerimizin iş sonuçlarına olumlu yansımaları somut olarak gözlemlenmektedir.
• İşletme koçumuz bir yandan şirkete değer yaratmak konusunda yardımcı olurken, diğer yandan da şirket sahibinin daha etkin bir liderlik sergilemesi için kişisel gelişimine destek vermektedir.

Bu süreç istisnasız tüm müşterilerimiz için uygulanmaktadır.