Nakit Akış Yönetimi

Birçok şirket sahibi ya da yöneticisi şirketlerinin finansal performanslarını değerlendirirken sıklıkla gelir tablosuna ve bazen de bilançoya odaklanarak şirketin karlılığını irdelerler. Oysa gelir tablosu ve bilanço şirketin sadece geçmiş dönemlerine ait karlılığını değerlendirmeye yardımcı olur.

Dünyadaki ve ülkemizdeki bazı örneklerde olduğu gibi şirketler bazen hızlı büyümelerine ve karlı olmalarına karşın ödeme güçlüğü içine girebilmekte ve hatta iflasa kadar sürüklenebilmektedir.

Hızlı büyüyen ve karlı bir şirket neden iflas ediyor?
Başka nedenleri de olmakla birlikte en yaygın olarak karşımıza çıkan; şirketin büyümesini destekleyecek nakit eksikliğidir. Kar ve nakit aynı şey değildir. Eğer şirket nakit yönetiminde yetersiz kalmış ve gelecekte ihtiyaç duyacağı nakdi yaratacak planlamayı yapmamışsa olumsuz sonuçlarla karşılaşılması kaçınılmaz olmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda yakaladığımız ekonomik stabilite ve hızlı büyüme ortamı büyük şirketlerimiz için olduğu gibi KOBİ’lerimiz için de yepyeni fırsatları beraberinde getirmektedir.

KOBİ’ler iç ve dış pazarlardaki fırsatları değerlendirerek hızlı işleyen karar alma mekanizmalarının da etkisiyle büyümektedir. Büyüme sürecinde ise yeni kapasite yatırımları ile birlikte satış, pazarlama ve dağıtım harcamaları nakit ihtiyacını arttırmaktadır.

Nakit akışının sağlıklı planlanması ve büyüme sürecinde karar alma mekanizmalarının bir parçası haline getirilmesi önem kazanmaktadır. Leaders’ Coach; KOBİ’lerimiz için özel olarak geliştirdiği nakit akış yönetimi araçları ve nakit akışının iyileştirilmesi taktikler sistemi ile KOBİ’lerimize işlerini geliştirmelerinde destek vermektedir.
Biz şirketin nakit akışının da en az gelirleri ve karı kadar büyük bir ustalıkla yönetilmesi gerektiğine inanırız.