Stratejik Planlama

Dünyada birçok akademisyen, iş dünyasının önde gelen profesyonelleri stratejik planlamanın tanımı, süreçleri ve aksiyona geçirilmesi konusunda bugüne kadar çeşitli teoriler ve kavramlar geliştirdiler.
Günümüzde belli büyüklüğün üzerindeki şirketlerde stratejik planlama çalışmaları her yıl birkaç aylık süreçte ve birçok çalışanın katılımı ile yapılmakta ancak stratejik planlar etkin bir şekilde kullanılmadığı için çalışmanın tamamlanmasını takip eden aylarda birçok çalışan stratejilerin ne olarak belirlendiğini bile hatırlamamaktadır.
Diğer taraftan birçok durumda yapılan analizlerin şirketle ilgili iyimser tahmin ve varsayımlara dayandırıldığı, belirlenen stratejilerin durumu korumaya yönelik olduğu, rekabette öne geçecek çapta güçlü atılımları kapsamadığı görülmektedir.

Oysa stratejik planlama doğru bir süreç izlenerek, işine tutkuyla bağlı iş sahibi, ortaklar ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapıldığında, şirketler için paha biçilmez bir yönetim aracıdır.
Leaders’ Coach büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’lerin ve hatta iş sahibinin tek başına çalıştığı işler de dahil olmak üzere, her işletmenin stratejik plan çalışması yapması ve stratejik planı yol gösterici bir yönetim aracı olarak kullanması gerektiğine inanmaktadır.

KOBİ’lerimizin çoğunluğunun aile şirketleri olduğunu dikkate aldığımızda; stratejik planlama aile üyelerinin şirketin geleceği ile ilgili yol haritası üzerinde mutabakat sağlamalarına da olanak vermektedir.

Stratejik planlar karmaşık metodolojiler ve süreçler içerisinde kaybolmadan yapılmalıdır. Stratejik plan yapmak bir amaç değildir, stratejik planlamada ana fikir uzun dönemli rekabet üstünlüğü sağlamaya odaklanmaktır.

Dünyada hızla artan rekabet, sürekli yenilenen teknolojiler, uluslararası arenadaki dinamikler şirketleri daha zorlu pazar ve rekabet koşullarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Sürdürülebilir karlı büyüme ancak rekabet üstünlüğü yaratarak sağlanabilir.

Stratejik planlama sürecinde aslında cevabını aradığımız sorular şunlardır:
• Varlığımızı başarılı bir şekilde nasıl sürdüreceğiz?
• Hedef pazarımızda nasıl lider olacağız?
• Müşterimizin gözünde rakiplerimizden hangi yönlerimizle ayrılacağız?
• Müşteriler neden bizim ürünlerimizi alsınlar?
• Neyi rakiplerimizden daha iyi yapabiliriz, nasıl?

Stratejik planlamayı etkili bir yönetim aracı olarak kullanan şirketler; stratejik hedefleri organizasyonları içerisinde paylaşırlar, şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için uygulama planları hazırlarlar ve hatta çalışanların performans hedefleriyle ilişkilendirirler.
Stratejik plan ve uygulama planları her büyüklükteki işletmede günlük hayatın bir parçası haline getirildiğinde şirketlerin iş hedeflerine ulaşmasında çok güçlü bir araç olarak kullanılırlar.