Sürdürülebilir Büyüme İçin Stratejik Planlamanın Önemi

Stratejik Planlama yapan şirketlerin, inovasyon yapan, yeni ürünleri pazara sunan, yeni süreçleri ve yönetim sistemlerini kendilerine adapte eden ve/veya uluslararası alanda büyümeyi hedefleyen işletmelerden oluştuğunu gözlemliyoruz. KOBİ’lerin arasında Stratejik Planlama yapanların, başarısız olma ihtimallerini çok büyük oranda azalttığını veya tamamen ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz.

Sürdürülebilir Büyüme İçin Stratejik Planlamanın Önemi

Fakat KOBİ’lerin büyük bir bölümün Stratejik Planlama yapmadığı ve kısa dönem satış ve karlılık hedefleri ile yol almaya çalıştıkları günümüzün önemli bir gerçeğidir. Bu durumun sonuçları; KOBİ’lerde uzun vadede ayakta kalamama ve sürdürülebilir bir büyüme yapısını oluşturamama olarak tezahür etmektedir.

Leaders’ Coach Stratejik Planlama Yönetimi;
Stratejik Planlama, uzun dönem hedeflerinin belirlenmesi, hayata geçirilmesi, ihtiyaç duyulan kaynakların doğru yönlendirilmesi ile ilgilidir. Pratikte bu süreç, rekabet üstünlüğü sağlama ile ilgili en önemli adımdır. Karar süreçlerini belirleyen prensipler, çerçeve, aksiyon ve diğer konular, işletme politikaları rehberliğinde uygulamaya dahil edilmektedir. Mevcut durumdan, hedeflenen noktaya ulaşmadaki stratejik yöntemlerin detaylı olarak tanımlandığı planlama sürecinde, her bir adımın ölçülebilir olması esastır.
Dünyada hızla artan rekabet, sürekli yenilenen teknolojiler, uluslarası arenadaki dinamikler şirketleri daha zorlu pazar ve rekabet koşullarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Sürdürülebilir karlı büyüme ancak rekabet üstünlüğü yaratarak sağlanabilir.
Stratejik plan ve uygulama planları her büyüklükteki işletmede günlük hayatın bir parçası haline getirildiğinde şirketlerin iş hedeflerine ulaşmasında çok güçlü bir araç olarak kullanılırlar. Her bir KOBİ patronu, mutlaka en az 3 yıllık stratejik plan yapmalı ve bu planı aksiyona dönüştürmelidir. Leaders’ Coach olarak bu noktada, KOBİ’lerimize stratejik planlamanın yapılmasından, uygulanmasına kadar her alanda koçluk hizmeti vermekteyiz ve tüm uygulama süreçlerinde, her bir aşamada sonuçların ölçülebilmesi ve sürdürülebilir bir büyümenin kaydedilmesi mümkün olabilmektedir.

Leaders’ Coach Stratejik Planlama Sistemi KOBİ’lere Ne Kazandırır?
– Şirketlerinin geleceğini sürdürülebilir büyüme sağlayacak şekilde planlar.
– Şirket kaynaklarını odaklandığı stratejilere uygun olarak tahsis eder.
– Tüm organizasyonun aynı hedefe yönelik çalışmasını sağlar.
– Şirketin stratejileri, uygulama planı ve şirket çalışanlarının performans kriterlerinin senkronizasyonunu sağlar.