Verimliliğe Odaklanmak

Türkiye 1970’lerden sonra uzun yıllar yüksek enflasyon, devalüasyon ve faiz ortamında yaşadı. Yine bu dönemde krizler ve olağan üstü dönemler geçirildi. Uzun yıllar boyunca şirketler varlıklarının değerini enflasyon karşısında koruyabilmek, […]