Yenilikçi Çalışanların Çağı

Bilgi çağında teknolojiler, iş yapış şekilleri, rekabet faktörleri, pazar koşulları, iletişim mecraları inanılmaz bir hızda değişmektedir. Ateşin bulunması dâhil dünya tarihindeki en önemli buluşları yapanların %80’inin hala yaşıyor olduğunu bilmek, değişimin hızını daha anlaşılır kılmak için yeterlidir.

Şirketler başarılarını sürdürebilmek, rekabet üstünlüğü yaratacak hamleleri gerçekleştirebilmek ve karlılıklarını arttırabilmek için eskisinden daha fazla yaratıcı ve yenilikçi insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı günümüz iş dünyasında bireyler de bu dinamik yapıya ayak uydurmak için kendilerini sürekli yenilemek ve geliştirmek çabası içerisinde olmalıdır.

Dünyada yeni teknolojiler geliştiren, rekabette sürekli kendini yenileyerek öne çıkan şirketlerin başarısının temelinde insan kaynağını geliştirmek için yaptıkları yatırımlar vardır.

Bilginin müthiş bir hızla yayıldığı ve tüm iş yapış biçimlerinin yeniden tasarlandığı bu dönemde başarılı çalışanların da sahip olması gereken yetkinlikler eskiye oranla farklılaşmıştır.

1. Çok beceriklilik
Uzmanlık alanlarınızı sürekli genişletin. Birkaç alanda derinlemesine uzmanlaşın ve şirket içerisinde birden fazla fonksiyonu yerine getirebilecek donanıma sahip olmak için kendinize yatırım yapın.
2. Bütünü görebilmek
Yaptığınız her işin ya da aldığınız her kararın şirketin tüm faaliyetlerine etkisini değerlendirin.
3. Müşterinizi iyi tanıyın
Şirketteki rolünüz ne olursa iş süreçlerinizin sonunda iç veya dış müşterilerinizin beklentilerini en üst seviyede karşılamaya özen gösterin.
4. Verimlilik
Kendinizin ve ekibinizin performansını önce kendiniz ölçün ve değerlendirin. Verimsiz, sonuç getirmeyen süreç ve faaliyetleri elimine edin.
5. Geleceği planlama
Şirketinizin gelecek hedeflerini ve vizyonunu iyi anlayın ve çalışmalarınızı şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı verecek şekilde planlayın.
6. Farklılaşma
Olağanüstü başarılar için farklı düşünmeyi bilen, sıradanlıkları tekrarlamayan insanlara ihtiyaç vardır. Şirketinize değer katacak farklı fikir ve projeleri gündeme getirin.
7. Uygulama
Projeler ve fikirler hayata geçirilip sonuçlandırıldığında değerlidir. Başarılı uygulama olmadan hiçbir iyi fikir paraya dönüşmez, uygulamayı mükemmel yapmaya odaklanın.
8. Maliyet
Rekabet ortamında maliyetlerinizi sürekli kontrol altında tutacak ve iyileştirecek fikirler geliştirin.
9. Sürekli iyileştirme
Müşterilerinizi dikkate alarak tüm iş süreçlerini iyileştirecek, hızlandıracak adımları atın.

Şirketlerimizi geleceğe taşıyacak lider ve lider adaylarının kendilerine yatırımı bir yaşam tarzı haline getirmeleri iş dünyamızı daha üst noktalara taşıyacak sonuçların alınmasına büyük katkıda bulunacaktır.